Schola Hungarica, Szendrei Janka, Dobszay László Adventus Domini

BMCCD213 2017

Jelen felvétel forrása a híres Graz 807 jelzetű kódex, egy graduale a 12. század elejéről, amely több kutató véleménye szerint Klosterneuburgban keletkezett az ágostonos kanononok kolostorában. Különlegessége miatt gyakran vált tudományos kutatások tárgyává a kodikológia, a liturgiatörténet, a zenetörténet és a művészettörténet területén, 1981-ben pedig facsimile kiadásban is megjelent a Paléographie musicale 19. köteteként...


Előadók

Schola Hungarica
vezényel: Szendrei Janka (2, 4, 7, 9, 12, 14, 16-19, 24, 26) és
Dobszay László (1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 20-23, 25, 27)

Szólisták:
Ujházy Márton (3, 8, 13, 16-20, 25)
Muntag Lőrinc (3, 8, 13, 25)
Farkas Domonkos (21)


Produkciós adatok

Felvétel: Péter Erdélyi, Nemzeti Múzeum, 2010. október 24-28.
Zenei rendező: Wilheim András
Keverés, editálás, master: Erdélyi Péter, Artfield Stúdió, Piliscsaba

Borító: Huszár László / Greenroom 

Producer: Gőz László
Label manager: Bognár Tamás


Ajánlók

J.F. Weber - Fanfare Magazine (en)

Brian Morton - Choir & Organ *** (en)

Tiago Manuel da Hora - Xpressing Music **** (pt)

Robert Ratajczak - Long Play (pl)

Kovács Ilona - Gramofon (hu)

Alföldi Régió Magazin (hu)


11 EUR 3500 HUF

Adventus Domini - Gregorián énekek a Graz 807-es kódexből

Dominica I Adventus

01 Ad te levavi (Introitus) 1:22
02 Universi qui te exspectatnt (Graduale) 1:41
03 Alleluia V. Ostende nobis Domine (Alleluia) 2:22
04 Ad te Domine levavi (Offertorium) 4:47
05 a-b. Dominus dabit (Communio) | Heinrich Isaac: Dominus dabit 2:18

Dominica II Adventus

06 Populus Sion (Introitus) 1:20
07 Ex Sion species (Graduale) 2:16
08 Alleluia V. Lætatus sum (Alleluia) 3:27
09 Deus tu convertens (Offertorium) 4:32
10 a-b. Jerusalem surge (Communio) | Heinrich Isaac: Jerusalem surge 3:05

Dominica III Adventus

11 Gaudete in Domino (Introitus) 1:37
12 Qui sedes Domine (Graduale) 2:01
13 Alleluia V. Excita Domine (Alleluia) 1:53
14 Benedixisti Domine (Offertorium) 3:18
15 a-b. Dicite pusillanimis (Communio) | Heinrich Isaac: Dicite pusillanimis 2:47

Sabbato Quatuor Temporum Adventus

16 a, Lectio Isaiæ prophetæ b, A summo cælo (Graduale) 2:50
17 a, Lectio b, In sole posuit (Graduale) 2:37
18 a, Lectio b, Domine Deus virtutum (Graduale) 2:10
19 a, Lectio b, Excita Domine (Graduale) 3:10
20 a, Lectio b, Benedictus es (Hymnus) 5:41
21 a, Lectio Epistolae b, Que regis Israel (Tractus) 3:32

Feria IV Quatuor Temporum Adventus

22 Rorate cæli (Introitus) 0:50

Dominica IV Adventus

23 Memento nostri (Introitus) 1:40
24 Prope est Dominus (Graduale) 2:04
25 Alleluia V. Veni Domine et noli tardare (Alleluia) 2:52
26 Ave Maria (Offertorium) 1:34
27 a-b. Ecce virgo concipiet (Communio) | Heinrich Isaac: Ecce virgo concipiet 2:46
Teljes idő 70:32

Online terjesztők listájaJelen felvétel forrása a híres Graz 807 jelzetű kódex, egy graduale a 12. század elejéről, amely több kutató véleménye szerint Klosterneuburgban keletkezett az ágostonos kanononok kolostorában. Különlegessége miatt gyakran vált tudományos kutatások tárgyává a kodikológia, a liturgiatörténet, a zenetörténet és a művészettörténet területén, 1981-ben pedig facsimile kiadásban is megjelent a Paléographie musicale 19. köteteként.

A klosterneuburgi Graduale a hirsau-i reformok szellemével egyezően vonalrendszeres kottaírással készült (klosterneuburgi notáció), mely kontaktneumákból áll (metzi pes, délnémet díszítő neumák, saját alakítású quilisma). Figyelemreméltó vonalrendszerének kialakítása is: karcolt vonalak, minden vonal előtt betűkulcs (de custos nincsen), piros és sárga színezés. A vonalrendszeres kottaírásnak köszönhetően a kódexből megismerhető a gregorián második (germán vagy pentaton) dialektusa, melynek zenei sajátosságai megjelennek a dallamokban és a szerkezetben éppúgy, mint az apró részletekben.

A kódex anyagáról – kiemelkedő jelentősége ellenére – mindmáig nem készült reprezentatív hangfelvétel, így ezt a hiányt szeretné pótolni a Schola Hungarica jelen felvétele. A lemez a karácsonyi ünnepkört megelőző adventi időszak miséinek változó énektételeit mutatja be, melyek között felhangzanak az offertóriumok verzusokkal ékesített formái, s más ritkán jegyzett tételek is (Benedictus es). A tételek válogatása a liturgiát érintő információkat is ad. Eredeti sorrendben, helyenként olvasmányrészletekkel kiegészítve hallhatjuk szinte a teljes adventi misepropriumot, beleértve a kántorböjti misék válogatott anyagát is.

A vasárnapok tételcsoportjait a változatosabb hangzás érdekében Heinrich Isaac Choralis Constantinus című nagyszabású gyűjteményének négyszólamú communio feldolgozásaival tagoltuk, melyekben cantus firmusként a gregorián dallam is megjelenik.

Szendrei Janka
 

SZÖVEGEK
 
1.
Ad te levávi ánimam meam, Deus meus, in te confído non erubéscam; neque irrídeant me inimíci mei. Étenim univérsi qui te exspéctant, non confundéntur.
Hozzád emelem az én lelkemet, Uram, én Istenem, tebenned bízom, pirulnom ne kelljen! És ne nevessenek rajtam az én ellenségeim, mert mindazok, akik téged várnak, meg nem szégyenülnek.
 
2.
Univérsi qui te exspéctant, non confundéntur Dómine. V. Vias tuas, Dómine, notas fac mihi, et sémitas tuas édoce me.
Mindazok, akik téged várnak, meg nem szégyenülnek. V. A te utaidat, Uram, mutasd meg nekem, és a te ösvényeidre taníts meg engem.
 
3.
Alleluia. V. Ostende nobis, Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis.
Alleluja. V. A te irgalmasságodat, Uram, mutasd meg nekünk, és Üdvösségedet add meg nekünk!
 
4.
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam, Deus meus, in te confído, non erubéscam, neque irrídeant me inimíci mei. * Étenim univérsi, qui te expéctant, non confúndentur. V. Dírige me in veritáte tua et doce me, quia tu es Deus salutáris meus, et te sustínui tota die. * Étenim. V. Réspice in me et miserére mei, Dómine, custódi ánimam meam et éripe me, non confúndar, quóniam invocávi te. * Étenim.
Hozzád emelem, Uram, az én lelkemet, én Istenem, tebenned bízom, pirulnom ne kelljen! És ne nevessenek rajtam az én ellenségeim, * mert akik téged várnak, meg nem szégyenülnek. V. Igazgass engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy, Isten, én Üdvözítőm, és egész nap téged várlak. * Mert kik téged várnak. V. Tekints reám, és könyörülj rajtam, Uram, őrizd meg lelkemet, és ments ki engem, ne szégyenkezzem, hiszen benned bíztam. * Mert kik téged várnak.
 
5ab
Dóminus dabit benignitátem, et terra nostra dabit fructum suum. Ps. Benedixísti, Dómine, terram tuam, avertisti captivitatem Iacob.
Az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét. Zs. Megáldottad a te földedet, Uram, és jóra fordítottad Jákobnak fogságát.
 
6.
Pópulus Sion, ecce Dóminus véniet ad salvándas gentes, et audítam fáciet Dóminus glóriam vocis suæ in lætítia cordis vestri.
Sion népe, íme, jő az Úr a népek váltságára. Hallatja dicsőséges hangját szívetek örömére.
 
7.
Ex Sion spécies decóris eius: Deus maniféste véniet. V. Congregáte illic sanctos eius, qui ordinavérunt testaméntum eius super sacrifícia.
Sionból ragyog fel az ő ékes szépsége, az Isten nyilván eljő! V. Gyűjtsétek elébe az ő szentjeit, kik szövetségre léptek vele az áldozatok által.
 
8.
Alleluia. V. Lætátus sum in his quæ dicta sunt mihi, in domum Dómini íbimus. V. Stántes erant pedes nostri in atriís Ierúsalem.
Alleluja. V. Vigadtam, amikor azt mondották nékem. „Fölmegyünk az Úr házába.” Itt állnak immár lábaink csarnokaidnak küszöbén, ó Jeruzsálem.
 
9.
Deus tu convértens vivifi cábis nos, et plebs tua lætábitur in te: osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, * Et salutáre tuum da nobis. V. Benedíxisti, Dómine terram tuam: avertísti captivitátem Iacob: remisísti iniquitátem plebis tuæ. * Et salutáre. V. Misericórdia et véritas obviavérunt sibi: véritas de terra orta est, et iustítia de cælo prospéxit. * Et salutáre.
Isten, ha felénk fordulsz, újjáéledünk, és a te néped örvendezik benned. * Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat, és Üdvösségedet add meg nekünk. V. Megáldottad, Uram, a te földedet, jóra fordítottad Jákobnak fogságát, megbocsátottad a te néped gonoszságát, s befödted minden bűnöket. * Mutasd. V. Az irgalmasság és a hűség megtalálják egymást, felnövekszik a földből a hűség, és alátekint az igazság a mennyből. * Mutasd.
 
10ab
Ierusalem, surge et sta in excélso, et vide iucunditátem, que véniet tibi a Deo tuo! Ps. Qui regis Israel inténde, qui dedúcis velut ovem Ioseph.
Jeruzsálem, kelj fel, s állj a magaslatra, lásd a gyönyörűséget, mely jön már Uradtól néked. Zs. Izrael pásztora, figyelmezz, ki Józsefet, mint a nyájat vezeted.
 
11.
Gaudéte in Dómino semper, íterum dico, gaudéte! Modéstia vestra nota sit ómnibus homínibus: Dóminus prope est! Nihil sollíciti sitis, sed in omne oratióne petitiónes vestræ innotéscat apud Deum.
Örvendjetek mindig az Úrban, ismét mondom: örvendjetek. A ti szerénységetek ismert legyen minden ember előtt, mert az Úr immár közel van hozzánk. Ne aggódjatok semmiért, hanem mindenben szálljanak fel a ti kéréseitek imádságban az Istenhez.
 
12.
Qui sedes, Dómine, super Chérubim, excíta poténtiam tuam et veni! V. Qui regis Israel, inténde, qui dedúcis, velut ovem, Ioseph.
Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött: ébreszd föl a te hatalmadat és jöjj el! V. Izrael pásztora, figyelmezz, ki Józsefet, mint a nyájat vezeted.
 
13.
Alleluia. V. Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut salvos fácias nos!
Alleluja. V. Ébreszd föl, Urunk, a te hatalmadat, és jöjj el, hogy megszabadíts minket!
 
14.
Benedixísti, Dómine, terram tuam: avertísti captivitátem Iacob: * Remisísti iniquitátem plébis tuæ. V. Operuísti ómnia peccáta eórum: mitigásti omnem iram tuam. * Remisísti. V. Osténde nobis, Dómine misericórdiam tuam, et salutáre tuum da nobis. * Remisísti.
Megáldottad, Uram, a te földedet, jóra fordítottad Jákobnak fogságát, * megbocsátottad a te néped gonoszságát. V. Befödted minden bűnüket, megenyhí tetted minden haragodat. * Megbocsátottad. V. Mutasd meg nekünk, Urunk, irgalmasságodat, és Üdvösségedet add meg nekünk. * Megbocsátottad.
 
15ab
Dícite: pusillánimes confortámini, et nolíte timére, ecce Deus noster véniet et salvábit nos. Ps. Benedixísti, Dómine, terram tuam, avertísti captivitátem Iacob.
Mondjátok: kicsinyhitűek, erősödjetek meg, és ne féljetek. Íme, a mi Istenünk eljő, s megszabadít minket. Zs. Megáldottad a te földedet, Uram, és jóra fordítottad Jákobnak fogságát.
 
16a
Lectio Isaiæ prophetæ. Clamábunt ad dóminum a fácie tribulántis, et mittet eis salvatórem, et propugnatórem, qui líberet eos.
Olvasmány Izajás prófétától. Az Úrhoz kiáltanak a nyomorgató színe előtt és szabadítót küld nekik és oltalmazót, ki őket megszabadítsa.
 
16b
A summo cælo egréssio eius, et occúrsus eius usque ad summum eius. V. Cæli enárrant glóriam Dei, et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Kijön a magas mennyből, és a mennyeknek magasába visszatér. V. Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, és kezének műveiről beszél a mennybolt.
 
17a
Letábitur desérta et ínvia, et exsultábit solitúso, et fl orébit quasi lílium.
Vigadni fog a puszta és úttalan vidék, örvendez a kietlen, és virágzik, mint a liliom.
 
17b
In sole pósuit tabernáculum suum, et ipse tamquam sponsus procédens de thálamo suo. V. A summo cælo egréssio eius, et occúrsus eius usque ad summum eius.
Ott szerzett a napnak lakást, és az, mint Vőlegény kilépett házából. V. Kijön a magas mennyből, és a mennyeknek magasába visszatér.
 
18a
Super montem excélsum ascénde tu, qui evangelizas Sion.
Magas hegyre menj föl te, ki örömet hirdetsz Sionnak.
 
18b
Dómine Deus virtútum, convérte nos, et osténde fáciem tuam, et salvi érimus. V. Excita Dómine, poténtiam tuam, et veni, ut salvos fácias nos.
Seregek Ura Istene, téríts meg minket, ragyogtasd fel arcodat, és megszabadulunk! V. Kelj fel, Uram, hatalmaddal, és jöjj el, hogy megszabadíts minket.
 
19a
Rorate cæli désuper, et nubes pluant iustum, aperiátur terra, et gérminet Salvatórem. Et iustítia oriátur simul, ego Dóminus creávi eum.
Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a fellegek csöpögjék az igazat, nyíljék meg immár a föld, és teremje az Üdvözítőt. És az igazság együtt származzék: én, az Úr teremtem őt.
 
19b
Excita, Dómine, poténtiam tuam, et veni, út salvos fácias nos. V. Qui regis Israel, inténde, qui dedúcis velut ovem Ioseph, qui sedes super Chérubim, appáre coram Ephraim, Béniamin, et Manásse.
Kelj fel, Uram, a te hatalmaddal, és jöjj el, hogy megszabadíts minket. V. Izrael pásztora, figyelmezz, ki Józsefet, mint a nyájat vezeted. Ki a kerubok fölött trónolsz, jelenj meg Efraim, Benjamin és Manassze előtt.
 
20a
Tunc hit res quasi ex uno ore laudábant, et glorifi cábant, et benedicébant Deum in fornáce, dicéntes:
Ekkor azok hárman mind egy szájjal dicsérék, dicsőíték és áldák Istent a kemencében, mondván:
 
20b
Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum: * Et laudábilis, et gloriósus in sǽcula.
Et benedíctum nomen glóriæ tuæ quod est sanctum: * Et laudábile, et gloriósum in sǽcula.
Benedíctus es in templo sancto glóriæ tuæ: * Et laudábilis, et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es super thronum sanctum regni tui: * Et laudábilis, et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es, super sceptrum divintátis tuæ: * Et laudábilis, et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es, qui sedes super Chérubim íntuens abýssos: * Et laudábilis, et gloriósus in sǽcula.
Benedíctus es qui ámbulas super pennas ventórum: * Et laudábilis, et gloriósus in sǽcula.
Benedícant te omnes ángeli et sancti tui: * Laudábilem et gloriósum in sǽcula.
Benedícant te cæli, terra, mare et ómnia quæ in eis sunt: * Laudábilem et gloriósum in sǽcula.
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto: * Laudábili et glorióso in sǽcula.
Sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum, amen: * Laudábilis et gloriósus in sǽcula.
Áldott vagy, Urunk, mi atyáink Istene: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
És áldott a te dicsőségednek szent neve: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Áldott vagy a te dicsőségednek szent templomában: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Áldott vagy a te országodnak királyi székében: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Áldott vagy a te istenséged hatalmánál fogva: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Áldott vagy, ki a kerubok fölött trónolsz és átlátod a mélységeket: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Áldott vagy, ki a szellők szárnyán és a tengerek hullámain jársz: * És dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Áldjanak összes angyalaid és szentjeid: * És dicsérjenek és dicsőítsenek mindörökké.
Áldjanak ég, föld, tenger és minden, ami bennük van: * És dicsérjenek és dicsőítsenek mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek! * Dicséretes és dicsőséges mindörökké.
Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. * Dicséretes és dicsőséges mindörökké  
 
21a
Lectio Epistolæ Beati Pauli apóstoli ad Thessalonicénses. Fratres. Rogámus vos per advéntum Dómini nostri Jesu Christi, et nostræ congregatiónis in ipsum.
Szentlecke Szent Pál apostolnak a Tesszalonikiakhoz írt leveléből. Testvérek! Urunknak, Jézus Krisztusnak eljövetele és a hozzá való egybegyülekezésünk dolgában kérünk titeket.
 
21b
Qui regis Israel inténde, qui dedúcis velut ovem Joseph. V. Qui sedes super Chérubin, appáre coram Éphraim, Béniamin et Manásse. V. Éxcita Dómine poténtiam tuam, et veni, ut salvos fácias nos.
Izrael pásztora, figyelmezz, ki Józsefet, mint a nyájat vezeted. V. Ki a kerubok fölött trónolsz, jelenj meg Efraim, Benjamin és Manassze előtt. V. Gerjeszd fel, Uram erődet, jöjj, és szabadíts meg minket.
 
22.
Roráte cæli désuper, et nubes pluant iustum, aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.
Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és a felhők essék az Igazat! Nyíljék meg immár a föld, s teremje az Üdvözítőt.
 
23.
Meménto nostri, Dómine, in beneplácito pópuli tui, vísita nos in salutári tuo, ad vidéndum in bonitáte electórum tuórum in lætítia gentis tuæ, ut laudéris cum hæreditáte tua.
Emlékezzél meg, Uram, mirólunk, jóakarattal néped iránt, üdvösségeddel, hogy megláthassuk a te választottaidnak szánt javakat, és vigadjunk a te néped vigasságával, hogy dicsekedjünk a te örökségeddel.
 
24.
Prope est Dóminus ómnibus invocántibus eum, ómnibus, qui ínvocant eum in veritáte. V. Laudem Dómini loquétur os meum, et benedícat omnis caro nomen sanctum eius.
Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják, kik segítségül hívják igazságban. V. Az Úr dicséretét hirdesse az én szám, és áldja minden test az ő szent nevét!
 
25.
Alleluia. V. Veni, Dómine, et noli tardáre, reláxa facínora plebis tuæ.
Jöjj el már, Uram, és ne késlekedjél, könnyíts néped gonosztetteinek súlyán.
 
26.
Ave María, grátia plena, Dóminus tecum: * Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui. V. Quómodo in me fi et hoc que virum non cognósco? Spíritus Dómini supervéniet in te. Et virtus Altíssimi obumbrábit tibi. * Benedícta. V. Ideóque, quod nascétur ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. * Benedícta.
Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, * áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. V. Hogyan lehet ez, hiszen férfit nem ismerek? A Szentlélek száll le reád, és a Magasságbelinek ereje beárnyékoz téged. * Áldott vagy. V. Azért a Szent, aki tőled születik, Isten Fiának hívattatik. * Áldott vagy.
 
27ab
Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel. Ps. Caeli enarrant glóriam Dei, et ópera mánuum eius annúntiat firmaméntum.
Íme, a Szűz méhében fogan és Fiat szül, s neve lészen: Emmánuel, Velünk az Isten. Zs. Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, és kezének műveiről beszél a mennybolt.

Kapcsolódó albumok