Mohay Miklós | Szent Efrém Férfikar Aranyszájú Szent János Liturgiája

BMCCD348 2024

100 év után először készült magyar szerző tollából férfikarra írt, teljes egészében megzenésített Aranyszájú Szent János Liturgia. A bizánci rítusú Szent Liturgia lelkisége, drámaisága, teológiai tartalma hosszú évszázadok óta inspirálja a komponistákat. Neves és névtelen szerzők ezrei próbálták zenei köntösbe öltöztetni a liturgikus szöveget, megragadni misztikus lényegét, köztük olyan nagy elődök, mint Csajkovszkij, Glazunov és Rahmanyinov.
Mohay Miklós élénk érdeklődéssel fordul a bizánci rítus egyházi művészete felé. A Liturgia komponálásakor egyházi dallamok és kortárs zenék egyaránt inspirálták, amelyeket nemritkán a Szent Efrém Férfikar előadásában ismert meg – nekik szól a darab ajánlása. Az ószláv nyelvű, nagyívű kompozíciót Mohay liturgikus keretek közé szánta, így a dupla albumon a teljes, 20 tételből álló darab „quasi” liturgikus formában hallható: a görögkatolikus hagyomány diakónusi és papi énekeivel, fennhangjaival kiegészítve.
A Szent Efrém Férfikar világviszonylatban is a görögkatolikus egyházi zene legavatottabb képviselői közé tartozik, de munkásságuk a nyugati zenetörténet kimagasló alkotóinak életművére és a kortárs zenére is kiterjed. Az együttes fennállásának 21 éve alatt számos keleti szent liturgiát és nyugati szentmisét énekelt, illetve mutatott be. Az elmúlt másfél évtizedben a BMC Records tíz albumukat adta ki

 


Előadók

Szent Efrém Férfikar
Művészeti vezető: Bubnó Tamás, Bubnó Lőrinc
Balázs Edgár, Papp Viktor, Bubnó Tamás, Bubnó Lőrinc – tenor
Bubnó Márk, Oláh Marcell – bariton
Rácz Ambrus, Tóth Péter – basszusProdukciós adatok

Felvétel: ISON, Budapest 2023. március-augusztus
Felvétel, keverés, master: Bubnó Lőrinc

Borítóterv: Anna Natter / Cinniature

Producer: Gőz László 
Label manager: Bognár Tamás

Támogatta: Magyarországi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Giricz Vera – ruszin nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben, Ruszinokért Alapítvány, Váci Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, Szkiba Sándor és Evelin


4500 HUF 14 EUR

Mohay Miklós | Szent Efrém Férfikar: Arnyszájú Szent János Liturgiája CD1

01 Nagy ekténia / Великая Ектения 4:25
02 Áldjad, én lelkem, az Urat / Благослови, душе моя, Господа 4:51
03 Dicsérd, én lelkem, az Urat / Хвали, душе моя Господа 3:16
04 Istennek egyszülött Fia / Единородный Сыне 3:41
05 Boldogságok / Блаженны 4:40
06 Jertek, imádjuk / Приидите, поклонимся 2:53
07 Háromszorszent / Святый Боже 6:03
08 Kerub ének / Иже Херувимы 5:49
09 Kérő ekténia / Просительная Ектения 3:53
10 Hiszek egy Istenben / Верую 6:04
Teljes idő CD1 45:40, CD2 39:37

Mohay Miklós | Szent Efrém Férfikar: Arnyszájú Szent János Liturgiája CD2

01 A békesség irgalmát / Милость мира 6:25
02 Téged éneklünk / Тебе поем 2:47
03 Valóban méltó / Достойно есть 7:20
04 Mi Atyánk / Отче наш 4:33
05 Egy a Szent / Един Свят 1:22
06 Dicsérjétek az Urat / Хвалите Господа 3:44
07 Áldott, ki az Úr nevében jő / Благословен Грядый 3:57
08 Teljenek be ajkaink / Да исполнятся уста наша 6:13
09 Áldott legyen az Úr neve / Буди Имя Господне 0:44
10 Az Úr áldása, Éltetés / Благословение 2:26
Teljes idő CD1 45:40, CD2 39:37

Online terjesztők listájaA magyarországi ruszin közösség örömmel értesült arról, hogy egyházi szláv nyelvű Aranyszájú Szent János Liturgiát komponált Mohay Miklós kortárs zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneelméleti tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Művét a 100 évvel ezelőtt született Boksay János egyházi szláv nyelvű Aranyszájú Szent János Liturgiája ihlette. A zeneszerző liturgiáját a Szent Efrém Férfikarnak és alapítójának, Bubnó Tamásnak ajánlotta.
Boksay János, a Munkácsi Egyházmegye zenei felelőse, az Ungvári Görögkatolikus Székesegyház és az ungvári Városi Vegyeskar karnagya volt, aki huszti parókusként az ottani gimnázium diákjának, Romzsa Tódornak, a több mint húsz éve boldoggá avatott vértanú püspöknek volt lelkiatyja, élete végén pedig a Ruszin Nemzeti Tanács delegáltjaként a Magyar Országgyűlés behívott kárpátaljai képviselője, a hazai görögkatolikus ruszin közösség büszkesége.
A magyarországi ruszinok az Aranyszájú Szent János Liturgia egyházi szláv nyelvű CD elkészítésének 2004., 2021. évi és idei támogatásával járulnak hozzá népünk szellemi és vallási értékeinek megőrzéséhez.

Giricz Vera
ruszin nemzetiségi szószóló, Országgyűlés

Kramarenko Viktor
elnök, Országos Ruszin Önkormányzat


A bizánci rítus egyházművészete már kora ifjúságomtól nagyon érdekelt. Szívesen merültem el az ikonok világában, szerettem a kifejezőeszközeit, a színvilágát a lelkiségét, amit számomra üzent. Nem sokkal később kezdtem ismerkedni a 19–20. század orosz és ukrán zeneszerzőinek liturgikus kompozícióival, Bortnyanszkij, Csajkovszkij, Glazunov műveivel. Ekkortájt láttam először Tarkovszkij Andrej Rubljov című filmjét, ami egészen megrendített. Érdekelt az egyházi szláv nyelv is. Rahmanyinov két nagy kórusciklusa, az Aranyszájú Szent János liturgiája és az Éjszakai virrasztás különösen megragadott.
Hosszú évek teltek el ezután, mire egyáltalán gondolni mertem arra, hogy ilyen jellegű darabot írjak. Közben mély hatású impulzusok értek: hallottam Csajkovszkij, Rahmanyinov vegyeskari, később Boksay János férfikari liturgiáinak  lemezfelvételeit (utóbbit épp az „Efrém” előadásában), és lassan a kottáikat is tanulmányozni kezdtem. A Szent Efrém Férfikar koncertjein számos ókeleti, ortodox és keleti katolikus dallamot, feldolgozást, és a legkülönbözőbb nemzetiségű kortárs zeneszerzők műveit is hallhattam. Ekkoriban határoztam el, hogy megírom a magam Liturgiáját. Mivel az együttest (Bubnó Tamást pedig már jóval korábban is) jól ismertem, egyértelmű volt, hogy számukra komponálom és nekik ajánlom a darabot.
A művet nem koncertdarabként, hanem liturgikus keretek közé képzeltem, így mindvégig azon igyekeztem, hogy a liturgia szabta időkereteket megtartsam. Ebben is segítségemre voltak a nagy elődök. Természetesen csak a kórus által éneklendő részeket zenésítettem meg, a pap és a diakónus szövegeit érintetlenül hagyva. Az egyházi szláv nyelvű, húsztételes művet 2018-ban fejeztem be. A darab nem tartalmaz kölcsönvett dallamot; a zenei anyagát a 20–21. század kóruskezelési hagyománya alapján egyfajta emelkedett egyházi stílussal ötvözve próbáltam formálni.
A mű bemutatója görögkatolikus liturgiában volt 2020 decemberében Budapesten. Utóbb megtudtam, hogy Boksay János óta, 100 év után ez az első, férfikarra írt teljes Aranyszájú Szent János Liturgia.

Mohay Miklós


Aranyszájú Szent János (344-407) a keleti kereszténység egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő  teológusa, egyháztanítója, prédikátora, akit ékesszólása okán már kortársai a „chrysostomos” („aranyszájú”) jelzővel illettek. 398-404-ig Konstantinápoly érseke is volt. A Keleti Egyházban az ő nevével kapcsolódik össze a leggyakrabban bemutatott Szent Liturgia, ami funkciójában megegyezik a nyugati kereszténység szentmiséjével.
A bizánci rítusú Szent Liturgia lelkisége, drámaisága, teológiai tartalma hosszú évszázadok óta inspirálja a komponistákat. Neves és névtelen szerzők ezrei próbálták zenei köntösbe öltöztetni a liturgikus szöveget, megragadni misztikus lényegét. A nagy géniusz, Pjotr Iljics Csajkovszkij írja barátjának Nagyezsda von Mecknek egy levélben: „Aranyszájú Szent János liturgiája egyike a világon valaha létrejött legdrámaibb műalkotásoknak…”
Az Aranyszájú Szent János liturgiájának zenei megformálása sok dilemmát állít a mindenkori szerzők elé. Ezek közül talán a legfontosabb, hogy milyen mértékig ismerik föl a zenei (ön)megvalósítás korlátait, hogy ti. a liturgián a zene vesse alá magát az istentisztelet „összművészeti” jellegének, ne uralkodjon el és ne legyen kizárólagos élmény, hanem segítője és szolgája a liturgiának.
A Szent Efrém Férfikar fennállának 21 éve alatt számos keleti szent liturgiát és nyugati szentmisét énekelhetett, mutathatott be. Létrejötte is ennek köszönhető, hiszen megalapításának célja (2002) Boksay János pap-zeneszerző, a kárpátaljai magyar és ruszin görögkatolikusság kiemelkedő alakja által komponált Aranyszájű Szent János liturgia CD-felvétele és bemutatása volt.
E lemezen Mohay Miklós kortárs zeneszerzőnek a Szent Efrém Férfikar és alapítója, Bubnó Tamás számára dedikált mű található, amelyre az előadók nagyon büszkék. Nagyszabású, átgondolt, a liturgia üzenetét értő és átadni szándékozó kompozíció. Hosszú és intenzív tanulási folyamat végén a férfikar Budapesten, Dobos András atya által celebrált görögkatolikus szent liturgia keretében mutatta be 2020. december 12-én. Mohay és Bubnó évtizedek óta szakmai barátságot ápol, így a Szent Efrém Férfikar alapítója nagy örömmel értesült arról, hogy a komponista az együttesnek ír egy 4-8 szólamú teljes, ószláv nyelvű Aranyszájú Szent János liturgiát. Már a bemutatóra készülés folyamán fölvetődött egy későbbi, CD-n való megjelenés is. A magyarországi ruszin közösség és szervezeteik hathatós támogatásával most ez megvalósult. 
A felvételen a teljes, 20 tételből álló Mohay-mű hallható, „quasi” liturgikus formában: a görögkatolikus hagyomány diakónusi és papi énekeivel, fennhangjaival kiegészítve. Az előbbit Bubnó Tamás, az utóbbit Papp Viktor énekli, akik mindketten a Szent Efrém Férfikar tagjai.

Bubnó Tamás


Русинська сполность Мадярщины из радостёв дузнала ся, же Мікловш Могаі, cёгочасный композітор, член Умілецькуй академії Мадярщины, професор, завідувучый катедров Консерваторії имени Ференца Ліста, інспірованый написанов 100 рокув сперед сым Йоаном Бокшайом на церькувно-славянськум языкови Літурґіёв Сятого Йоана Златоустого, вручив свою композіцію Мужському хорови Сятого Єфрема и його хормайстерови Томашови Бубнову.
Гордость мадярськуй ґрекокатолицькуй сполности Мадярщины Йоан Бокшай быв музыкалным руководителём Мукачовськуй Єпархії, хормайстером Ужгородського ґрекокатолицького собора и Варошського зведеного хора. Ги парох церьковли у Хустї вун быв духовным отцём ґімназіста Теодора Ромжы, котрый сперед булш ги 20 рокув быв причисленый католицьков церковлёв до Лика Сятых, а у кунцёви свого жывота став делеґатом Русинськуй Націоналнуй Рады, представителём Пудкарпатя у парламентї Мадярщины.
Русинська сполность Мадярщины пудпорованём выданя СD Літурґії Сятого Йоана Златоустого на церькувно-славянськум языкови 2004., 2021. рока и сым доказала свою вірность захраненёви інтелектуалных и реліґійных цїнностюв нашого народа.

Віра Ґіріц 
націоналный посланик Русинув у Парламентї Мадярщины

Віктор Крамаренко
предсїдатель
Вседержавного Русинського Самосправованя


Церькувна творчость бізантійського обряда заінтересовала ня уже з ранушнюй юности. Я з великов радостёв углубляв ся у світ ікон, любив їх выразы, квітову ґаму и дух, котрый вни заганяли ми. Пузднїйше я отворив про себе літурґічнї композіції руськых и украинськых композіторув 19-20. столїть, творы Бортнянського, Чайковського, Глазунова. Десь у тот час я первый раз увидїв філм Тарковського «Андрей Рублёв», котрый мене дуже потряс. Также мене заінтересовав церькувно-славянськый язык. Особо поразили мене два великых хоровых цікла Рахманінова, «Літурґія Сятого Йоана Златоустого» и «Всенощноє бдїніє». Пруйшло много рокув сперед тым, як я осмілив ся написати такого рода твур. На тот час у мене были глубокі імпулсы: я учув записы літурґій Чайковського, Рахманінова, а пузднїйше и записы літурґій мужського хора Йоана Бокшая (ипен у исполненёви хора Сятого Єфрема), и помалы зачав изглядововати їх ноты. На концертох Мужського хора имени Сятого Єфрема я учув чиселнї давнёвосточнї, православнї и восточно-католицькі мелодії, аранжованя и творы модерных композіторув рузных націоналностюв. Тогды я и рішыв написати свою властну Літурґію. Зато, же я добрі познавав хор (а из Томашом Бубновым я быв знакомый ищи скорі), было ясно, же свуй твур я вручу їм.
Хотїв єм написати твур не про концерты, а представляв я його у керетох Літурґії, завто старав єм ся тримати хронолоґії и структуры Літурґії. И у сюм были про ня на помуч мої предшественикы. Писав я музыку лем про хор, слова сященика и дяка я не кывав. 2018 рока я скончив свуй твур из 20 частюв на церькувно-славянськум языкови. Музыка не содержыть позиченых мелодій; музыкалный матеріал я сформовав на основі традіцій хорового веденя 20-21. столїть, капчавучы його из возвышеным церькувным стілом.
Премєра твора одбыла ся у децембрі 2020. рока пуд час ґрекокатолицькуй Літурґії у Будапештї. Пузднїйше узнав єм, же се є перва повна Літурґія Сятого Йоана Златоустого про мужськый хор за послїднї 100 рокув, з часув Йоана Бокшая.

Мікловш Могаі


Сятый Йоан Златоустый (344-407) знаменитый восточно-христіанскый теолоґ, клерик, предікатор, котрого за його краснословіє меновали „chrysostomos” – златоустый. Од 398. до 404. рока быв єпископом Константінаполя. У  восточнум христіанстві ку його менови капчає ся ідентична западнуй літурґії Сята Літурґія.
Шором столїть душевность, драматичность, теолоґізм Бізантійскуй сятуй літурґії мотивовали компоністув. Знаменитї и незнаменитї композіторы пробовали написати музыку ку літурґії, передати ї містерію. Великый ґенїй Петр Илич Чайковскый писав своюй цїмборцї, Надеждї фон Мек у письмови: „Літурґія Сятого Йоана Златоустого є єдно из майдраматичных творень у світї…” 
Музыкалной оформленя Літурґії Сятого Йоана Златоустого є велика задача про компоністув. Важно чуствовати гатары музыкы, обы она не была сама про себе, обы лем служыла літурґії. Шором 21 рокув Мужськый хор сятого Єфрема співав и представляв много восточных и западных літурґій. Роженём хора было ипен представленя Літурґії Сятого Йоана Златоустого, скомпонованого пудкарпатськым отцём-компоністом Йоаном Бокшаём и выданём СD (2002.)
На сёму CD представляєме твореня модерного композітора Мікловша Могаі, врученого Мужському хору Сятого Єфрема и основателю Тамашу Бубнову, чым сьме велмы гордї. Се твореня грандіозной, продуманой, передавать суть літурґії. По довгум и інтенсівнум часови пудготовленя літурґія была представлена 12. децембера 2020. рока шором ґрекокатолицькуй сятуй літурґії пуд веденём о. Андраша Добоша у Будапештї. Могаі и Бубнов вжек много рокув роблять довєдна, зато основатель Мужського хора Сятого Єфрема быв велмы радый, же композітор написав про хор повну літурґію Сятого Йоана Златоустого на церькувно-славянськум языкови на 4-8 голосув. Шором пудготовленя ку представленю плановали сьме выданя CD. Дякувучы русинськуй сполности и нашым орґанізаціям тото можеме сповнити.
На CD суть твореня Могаі з 20 глав у „quasi” літурґічнуй формі: ґрекокатолицькі традіційнї співаня стихарюв и отцюв, также надголосы. Традіційнї співать Тамаш Бубнов, надголосы Віктор Папп, обадва суть члены Мужського хора Сятого Єфрема.

Тамаш Бубно

 

Kapcsolódó albumok