Szent Efrém Férfikar, Bubnó Tamás Orientale Lumen (Kelet fénye)

BMCCD208 2012

Négy különleges hangulatú est tanúbizonysága ez a válogatás CD. A Szent Efrém Férfikar 10 éves jubileumát a Filharmónia Budapest Kht. szervezésében megtartott Orientale lumen – Kelet világossága című ünnepi hangversenysorozattal tette felejthetetlenné, amelyet a csodálatos szépségű budapesti Szent István Bazilikában rendeztek meg, nemzetközi hírű énekesek közreműködésével.


Előadók

Szent Efrém Férfikar
művészeti vezető: Bubnó Tamás

Szólisták:
Jevgenyij Nyesztyerenko (1, 16)
Sebestyén Márta (4, 6)
Szabóki Tünde (13, 15)
Kocsis Fülöp, hajdúdorogi megyéspüspök (9)
Philipp György (9)


Produkciós adatok

Felvétel: Szent István Bazilika, Budapest, 2011. december 19., 2012. január 6., április 15., június 3.
Felvételvezető: Alpár Tibor, Illényi Péter
Hangmérnök: Horváth Tamás, Kuklis Béla, Papp Sándor
Editálás: Peccol Sándor
A felvétel az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) tulajdona 

Design: Baráth Áron

Producer: Gőz László
Label manager: Bognár Tamás

Készült az MTVA-val együttműködésben, a Magyar Fejlesztési Bank és a Szent Efrém Alapítvány támogatásával.


Ajánlók

Jonathan Woolf - MusicWeb International (en)


3500 HUF 11 EUR

Orientale Lumen (Kelet fénye)

01 Pável Csesznokov (1877-1944): жертва вечерняя / Esti áldozat 4:36
02 Harang ima I 0:54
03 Mogyeszt Muszorgszkij (1839-1881): Ангел вопияше / Angyal kiáltá a Kegyteljesnek 1:38
04 Feltámadt Krisztus ez napon - Úr Krisztus feltámada (Moldvai népénekek) 2:53
05 Bubnó Tamás arr (1957): Feltámadt Krisztus 1:55
06 Philipp György (1982): Σημερα Χριστός άνέστη (Görög húsvéti népdal) 2:16
07 Harang ima II 0:40
08 Αγνή Παρθένε Δέσποινα / Ó Tiszta Szűz (Szt. Nektariosz himnusza) 2:25
09 Θεαρχίῳ νεύματι / Isteni parancsra (Doxastikon görögül és magyarul) 13:46
10 Zombola Péter (1983): Отче нашъ / Miatyánk 3:30
11 Harang ima III 0:42
12 Szergej Rahmanyinov (1873-1943): Шестопсалмие / Hexapsalmos 3:04
13 Leszja Dicsko (1939): Святый Боже / Háromszorszent 5:38
14 Harang ima IV 0:53
15 Bubnó Tamás (1957): Колядки / Ruszin kántálás 2:00
16 Двенадцать разбойников / Tizenkét rabló (Orosz vallásos ének) 5:40

Négy különleges hangulatú est tanúbizonysága ez a válogatás CD. A Szent Efrém Férfikar 10 éves jubileumát a Filharmónia Budapest Kht. szervezésében megtartott Orientale lumen – Kelet világossága című ünnepi hangversenysorozattal tette felejthetetlenné, amelyet a csodálatos szépségű budapesti Szent István Bazilikában rendeztek meg, nemzetközi hírű énekesek közreműködésével. A négy hangversenyt az ortodox keresztény (Julián) naptár szerinti nagy egyházi ünnepeken tartottuk meg: Szent Miklós és az Istenszülő, Karácsony, Húsvét és Pünkösd tematikával, s a katedrális mind a négy estén zsúfolásig megtelt a bizánci rítusú zenét kedvelő közönséggel.
 
Az Orientale lumen sorozat címét II. János Pál pápa enciklikájából kölcsönöztük, amelyben a Szentatya hagyományuk megtartására és imádságos őrzésére buzdítja a keleti keresztényeket. Az volt a célom a programok összeállításánál, hogy a hatalmas és gazdag bizánci rítusú hagyomány sokszínűségét megmutassam, s ugyanakkor felhívjam a figyelmet arra a mély hitre és vallásos érzületre, amely a bizánci rítusú népek és nemzetek kulturális és nyelvi sokféleségében mégis egységet sugall a közös liturgikus gondolkodás által. Őszintén remélem, hogy e CD hallgatói számára is felfoghatóvá, tapinthatóvá válik ennek a különösen szép hangversenysorozatnak a varázsos miliője, amelyet a bazilikát megtöltő tömeg és az előadók közösen hoztak létre. Nem törekedtünk tehát a stúdiófelvételeknél szokásos utómunkálatok elvégzésére – úgy gondolom, hogy a külső és belső zajok, kisebb hibák technikai eltüntetése idegen lett volna a négy este „quasi liturgia” érzésétől.
 
 
Az Orientale lumen műsora

Világhírű vendégünk, Jevgenyij Nyesztyerenko énekli a CD első kompozícióját, Pavel Csesznokovnak, a nagyszerű egyházzenésznek és karnagynak már klasszikusnak számító zsoltár-feldolgozását: „Igazodjék föl az én imádságom, miként a tömjénfüst a Te színed elé.” (1) Harang ima (2) vezeti föl a húsvéti örömünnepet: Sebestyén Márta és a férfikar percei következnek. A Muszorgszkijnak tulajdonított, kirobbanó örömöt közvetítő, Fiának föltámadásán az Istenszülőt is ujjongásra hívó orosz motetta után (3) két szép moldvai magyar népének jeleníti meg a húsvéti misztériumot (4), majd három nyelven – magyarul, görögül és ószlávul – harsan föl a Keleti Egyház tropárja: „Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.” (5) A húsvéti részt egy görög paraliturgikus ének zárja: Ma támadt föl Krisztus címmel. Ebben a Sebestyén Mártát kísérő férfikar görög zenekarrá változik: Philipp György átiratában – a dobok kivételével – vokálisan jelenítik meg a görög instrumentumokat. (6) Harang ima vezet át a következő részhez. (7)

Az Istenszülő tiszteletére Szt. Nektariosz püspök már szintén klasszikusnak számító himnusza szól: „Ó tiszta Szűz, ó szeplőtelen, légy áldott Istenszülő, örvendj Szeplőtelen Menyasszony!” (8) Szűz Mária elszenderülése (Nagyboldogasszony) ünnepének előesti vecsernyéjéből való a következő himnusz. Ennek az a jellegzetessége, hogy mind a nyolc keleti egyházi tónust használja, s ezzel jeleníti meg a liturgikus szöveget: „Isteni parancsra a dicső apostolok a föld minden határairól a felhők szárnyain vitetvén a Te legtisztább testedhez hozattak, és mint szent ereklyét kegyelettel csókolják azt…” Felvételünkön a magyar görögkatolikus és a görög dallamok egymás mellett jelennek meg: az előbbit Kocsis Fülöp püspök, az utóbbit Philipp György szólózza, a férfikar iszón-kíséretével. (9) Ezután az Úr imáját hallgathatjuk meg Zombola Péter, kortárs magyar zeneszerző drámai kompozíciójában, ószláv nyelven. (10)
 
Az újabb harang ima (11) Rachmaninov: Hexapsalmos című zsoltár-motettáját vezeti be, amely az Éjszakai virrasztás című remekművéből való: az imára hívó harangozás gyönyörű vokális megfogalmazása: „Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a Te dicséretedet fogja hirdetni.” (12) Szabóki Tünde szólójával az egyik legősibb keresztény liturgikus szöveg, a Triszagion csendül föl Leszja Dicsko ukrán zeneszerzőnő Aranyszájú Szent János Liturgiájából: „Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!” Ezután a művésznő még egy részletet – Krisztus Istenségét hirdető himnuszt – énekel az idézett Dicsko-műből. (13)
 
Lemezünk befejező részét – amelyben paraliturgikus énekek szólnak – vidám karácsonyi csengettyű ima vezeti be. (14) Előbb Bubnó Tamás kárpátaljai ruszin kántáló énekekre írt feldolgozásából két tételt énekel a férfikar Szabóki Tünde szólójával (15), majd világhírű vendégünk, Jevgenyij Nyesztyerenko drámai szólójával egy ősi orosz balladát hallhatunk, amely egy hírhedett rablógyilkos megtérésének és istenfélő szerzetessé válásának legendája. (16)

Bubnó Tamás

szentefrem.hu
 

Kapcsolódó albumok